• 1
  Skicka dina dokument till oss.

  Dokumenten skickas med post. Placera dokumenten i kuvertet, Märk kuvertet med returadress samt telefonnummer.

 • 2
  Vi stämplar dokumenten

  När vi tagit emot dokumentet stämplar vi dokumenten omgående och skickar tillbaks samma dag.

 • 3
  Du mottagare färdiga dokument.

  Klart! Nu kan du använda dina dokument som är bestyrka med en Apostille av Notarius Publicus.

 • 4
  Du mottagare färdiga dokument.

  Klart! Nu kan du använda dina dokument som är bestyrka med en Apostille av Notarius Publicus.

  Du betalar alltid efter du har fått dokumenten stämplade. I returkuvertet finns det med en faktura. Är du inte nöjd med tjänsten får du pengarna tillbaks!

Vad för typ av dokument kan jag få stämplade via brev?

 • Dokument från svenska myndigheter. T.ex Polisen, Skatteverket, Domstolsverket, Kammarkollegiet, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen.
 • Översättningar som har gjorts av auktoriserade översättare. Läs här på Kammarkollegiets sida vilka som är auktoriserade översättare.
 • Registerutdrag från svenska myndigheter. T.ex folkbokföringsregistret, personbevis, utdrag ur belastningsregistret, hindersprövning för äktenskap och så vidare.
 • Fullmakt där fullmaktsgivarens underskrift bevittnats av en annan Notarius Publicus. (Det som sker är att den andre Notarius Publicus genom en Apostille bekräftar att den första Notarius Publicus har bevittnat underskriften.)
 • Fullmakt som tidigare har bevittnats genom en tjänsteman på svensk myndighet.
 • Dokument från Domstol. T.ex dokument från en skilsmässa, s.k äktenskapskapsskillnad.
 • Utdrag från betyg som kommer från universitet, högskolor, kommunala skolor och andra utbildningar.

De dokument som kan stämplas med en Apostille via brev är originaldokument som utfärdats och stämplats av en svensk myndighet eller av en annan Notarius Publicus.

 

För att kunna skicka in dokumenten med post så måste dessa kriterier vara uppfyllda:

 1. Dokumentet måste vara utfärdat av en Svensk myndighet eller Notarius Publicus
 2. Inneha en stämpel från myndigheten
 3. Vara underskriven av en tjänsteman/handläggare
 4. Namnförtydligande

Är dessa kriterier uppfyllda kan du med fördel få dokumenten stämplade via brev. Det är snabbare och enklare än att besöka ett fysiskt kontor.