Vilka tjänster kan vi hjälpa med?

I detta avsnitt förklarar vi vad för uppdrag en Notarius Publicus kan hjälpa till med.

Apostille

Det är många som har hört ordet Apostille och att de behöver en, men sällan fått det förklarat för sig vad det egentligen är för någonting.

En Apostille är ett intygande på att ett dokument som utfärdats av en myndighet har signerats och stämplats av en behörig person som är anställd av myndigheten. Syftet med Apostille stämpeln är förenklat att den ska agera som en försäkran för utländska aktörer (myndigheter, företag osv.) att dokumentet är äkta.

Apostillens funktion är därmed att intyga att dokumentet utfärdats av en behörig person som jobbar på myndigheten, och att den har behörighet att skriva under dokumentet. Förenklat sagt – att intyga äktheten på dokumentet för att försäkra att det inte är en förfalskning.

Det är framförallt dokument som utfärdats av myndigheter som förses med en Apostille-stämpel. Det kan dock också vara dokument som har utfärdats av auktoriserade översättare, läkare och andra Notarius Publicus.

Apostille utfärdas av Notarius Publicus

Det är endast en Notarius Publicus som kan förse ett dokument med en Apostille. Anledningen till detta är att en Notarius Publicus har fått ett särskilt förtroende av staten (genom länsstyrelsen – Läs mer här). Förtroendet innebär att Notarius Publicus ska hjälpa allmänheten genom att med gott omdöme intyga äktheten i utfärdade dokument som sedan stämplas med en Apostille. Syftet är att det ska finnas ett enkelt och smidigt sätt för privatpersoner att kunna få ett intygande om att utfärdade myndighetsdokument är äkta, vilket ofta är ett krav från andra länder vid internationella kontakter.

5 vanligaste tjänsterna från en Notarius Publicus:

  • 1. Apostille
  • 2. Bevittning av namnteckning
  • 3. Vidimering
  • 4. Fullmakt
  • 5. Adoption