Auktoriserad Översättare

Apostille24

Auktoriserad Översättare

Vanligtvis förekommande är det att du från diverse myndigheter eller företag, främst utländska aktörer blir ombedd att översätta vissa dokument av en auktoriserad översättare. I nedanstående stycke berättar vi lite mer om vad en auktoriserad översättare är och vad för hjälp du kan få av dem.

Behöver du hjälp av en auktoriserad översättare?

Vanligtvis förekommande är det att du från diverse myndigheter eller företag, främst utländska aktörer blir ombedd att översätta vissa dokument av en auktoriserad översättare. I nedanstående stycke berättar vi lite mer om vad en auktoriserad översättare är och vad för hjälp du kan få av dem.
Vänligen skanna ditt dokument och mejla till kontakt@legalisering.se för att få ett prisförslag idag.

Vad är en auktoriserad översättare?

Auktoriserad översättare i Sverige

I Sverige så innebär det när en översättare klassificeras som en Auktoriserad översättare att de har klarat ett officiellt översättarprov som tillhandahålls av Kammarkollegiet. Klarar översättaren av provet innebär det att den har omfattande kunskaper inom det språket, vilket gör att de kan bli en s.k. auktoriserad översättare. Vid avklarat prov får översättaren en särskild stämpel som är utfärdad av Kammarkollegiet som har ett translatornummer. Med detta translatornummer kan Kammarkollegiet försäkra att översättaren har klarat översättarprovet. Översättaren blir angiven som auktoriserad över de språk som de har klarat översättarprovet inom, s.k. auktorisationsspråk. Det kan t.ex. vara att översätta från tyska till svenska eller att översätta från engelska till svenska. Det är vanligast att en auktoriserad översättare är specialiserad på ett särskilt språk, men finns även vissa översättare som är auktoriserade på ett flertal språk. 

Auktoriserad översättare i andra länder

Globalt sett finns det ingen standardiserad certifieringsprocess utan det kan vara olika för varje land. Vanligast är det att en särskild myndighet (Kammarkollegiet i Sverige) som tillhandahåller översättningsprov som gör att en översättare kan få titeln auktoriserad översättare. Det kan vara viktigt att känna till att vissa översättare, särskilt från andra länder, uppger att de är auktoriserade översättare även om detta inte stämmer. Är du osäker så dubbelkolla alltid med behörig myndighet.

Vad innebär en Bestyrkt översättning?

När ett dokument har översatts från en auktoriserad översättare så förses dokumentet med en särskild stämpels om är utfärdad av Kammarkollegiet. I de allra flesta fall räcker det inte med denna stämpel, utan dokumentet måste även bestyrkas av en Notarius Publicus om att översättaren verkligen är auktoriserad översättare. Detta gör Notarius Publicus genom att förse översättningen med en Apostille. I detta fall ska alltså den översatta handlingen förses med en Apostille innan det översätts. Det kallas för att dokumentet Notariseras, eller en s.k notarisering.

Apostille på dokument innan översättning

På vissa dokument så måste handlingen först förses med en Apostille innan en översättare kan översätta dokumentet. Det kan handla om dokument där äktheten måste intygas innan själva översättningen äger rum. Var alltid noga med att se till så du vet om ditt dokument behöver förses med en Apostille före eller efter det översätts. Ni kan kontakta oss om ni är osäkra och behöver rådgivning.

Auktoriserade översättare av Kammarkollegiet

De översättare som har klarat ett översättarprov och kan klassificera sig som auktoriserade översättare har en stämpel som är utfärdat från Kammarkollegiet, som ni ofta behöver på ert dokument. Via denna länk kan du få hjälp med av Auktoriserad Översättare.

Krav från Banker på översättning

Det är vanligt att banker och liknande institutioner har särskilda krav på översättningar som ska skickas in till dem. Ett vanligt exempel är vid internationella betalningar gällande fastighetsköp. I dessa situationer vill banken se en översatt version av köpeskontraktet för att bekräfta att transaktionen inte innehåller element av pengatvätt. Bankerna vill som oftast ha dokumenten översatta till Engelska när dokumenten i dess original inte är på engelska.

Översättare och översättning som inte är auktoriserade

I många fall finns finns det inte auktoriserade översättare för vissa språk, och i vissa andra fall behöver översättningen inte heller vara från en auktoriserad översättare. Även i dessa fall kan vi hjälpa er med att intyga äktheten i översättningen så att motparten kommer att acceptera era dokument.  Kontakta oss ifall ni vill veta mer om detta.

Hitta Hit

To Top