Betyg Apostille

Apostille24

Betyg Apostille

Behöver du Apostille på Betyg av en Notarius Publicus? Vi hjälper dig direkt och du har dina dokument klara inom några minuter. Hos oss slipper du handläggningstider på 1-2 dagar utan får dokumenten stämplade direkt. Vårt kontor ligger på Kungsgatan 37, 5 trappor upp (Hiss finns), och vi har Drop- In mellan 09.00-16.00 alla vardagar. Övriga tider kan vi hjälpa via överenskommelse. Åk upp till 5e våningen vid Kungsgatan 37, gå sedan längst ner längst korridoren för att hitta vårt kontor. Ring 08-502 353 37 om ni har problem med att hitta. Det går även bra att få hjälp online – kontakta oss via formuläret till höger.

Apostillestämpel på Betyg

Välkommen till vår omfattande guide om hur du kan få Apostille på dina betyg och dess betydelse för utländska arbetsgivare och universitet. I dagens globaliserade värld är det allt vanligare att individer söker möjligheter utomlands för arbete och studier. Ett viktigt steg i denna process är ofta att validera sina akademiska meriter, och för det ändamålet kan många universitet och arbetsgivare kräva en Apostille på ditt betyg. Låt oss utforska vad detta innebär och varför det är så viktigt.

Vad är ett Betyg från Svensk Högskola/Universitet eller gymnasium?

Ett betyg från en svensk högskola, universitet eller gymnasium är en officiell dokumentation av en individs akademiska prestationer. Det inkluderar vanligtvis information om kurser som har slutförts, betyg som har uppnåtts och eventuell examensinformation. Betyg i Sverige tilldelas vanligtvis på en skala från A till F, där A är högsta betyg och F innebär att kursen ej är godkänd. Denna betygsskala ger en standardiserad bedömning av en students prestation, vilket är särskilt värdefullt när det kommer till internationell jämförelse. När det kommer till universitetsbetyg kan betygskalan variera.

Varför Kräver Utländska Arbetsgivare eller Universitet Betyg med Apostille?

Utländska arbetsgivare och universitet begär ibland en apostille för att säkerställa äktheten och giltigheten hos de presenterade betygen. En apostille kan beskrivas som att en Notarius Publicus bekräftar äktheten i betyget och gör så att det blir internationellt giltigt. Genom att Apostillestämpla betygen bekräftar Notarius Publicus att betyget är utfärdat av en handläggare på den respektive skolan och i och med Apostille-stämpeln blir betyget acceptabla internationellt. Detta är särskilt viktigt i en tid där förfalskningar och oäkta dokument kan skapa problem för arbetsgivare och universitet.

Fördelar med Betyg på Apostille:

 1. Internationell Acceptans: Ett betyg med apostille blir lättare att acceptera i utlandet, eftersom det intygar att dokumentet är äkta och utfärdat av en auktoriserad institution.
 2. Förtroende: Arbetsgivare och universitet kan lita på betygets giltighet och innehåll när det är Apostillestämplat. Detta skapar en grund för förtroende mellan parterna.
 3. Smidig Ansökningsprocess: För studenter som ansöker till utländska universitet kan ett betyg med apostille göra ansökningsprocessen smidigare och snabbare. Det minskar risken för att ansökningar hamnar i onödig byråkrati.
 4. Tydlighet: Genom att begära apostille blir det lättare att verifiera en individs akademiska bakgrund och betygens korrekthet. Detta bidrar till ökad klarhet och minimerar missförstånd.

Exempel på Situationer där Betyg Apostille Krävs:

 1. Utländsk Anställning: När du ansöker om arbete i ett annat land kan arbetsgivaren kräva Apostillestämplade betyg för att bekräfta din utbildning och kompetens.
 2. Universitetsansökan: Många utländska universitet kräver apostillestämplade betyg för att bedöma din ansökan och placering. Detta hjälper dem att säkerställa att du uppfyller de nödvändiga kraven.
 3. Professionell Licensiering: Om din yrkeslicens kräver en utbildningsbakgrund kan Apostillestämplade betyg vara nödvändiga för licensieringsprocessen. Detta är vanligt inom områden som medicin, juridik och teknik.

Sammanfattning

Att få en Apostille på dina betyg är en viktig del av internationella ansökningar och validering av akademiska prestationer. Det är ett sätt att säkerställa äktheten och acceptansen av dina betyg från svenska högskolor och universitet när du planerar att studera eller arbeta utomlands. Genom att följa de krav och processer som är nödvändiga för att få dina betyg apostillestämplade kan du öppna dörrar till spännande möjligheter runt om i världen. Ta kontroll över din framtid och låt dina betyg med apostille vara nyckeln till en framgångsrik internationell karriär eller utbildningserfarenhet.

Mer om Apostille

Du har säkert någon gång hört ordet och att du behöver en Apostille, men sällan fått det förklarat för dig vad det egentligen är för någonting. I detta avsnitt förklarar vi vad en Apostille, eller med andra ord en s.k Apostille-stämpel, egentligen är och vad dess funktion är.

5 viktiga saker att veta om Apostille:

 1.  En Apostille är giltig i de länder som har skrivit under Haagkonventionen
 2.  Det är endast en Notarius Publicus som utfärdar Apostille
 3.  När ett dokument bestyrks med en Apostille behöver det inte bestyrkas ytterligare genom att t.ex besöka en ambassad.
 4.  En Apostille kan i många fall stämplas utan att du fysiskt befinner dig hos en Notarius Publicus
 5.  Förenklat sagt är en Apostille en stämpel som intygar äktheten på ett myndighetsdokument.

Vad är en Apostille?

Först och främst är en Apostille ett intygande på att ett dokument som utfärdas av en myndighet har signerats och stämplats av behörig person som är anställd av myndigheten. Framförallt är syftet med Apostille-stämpeln förenklat att den ska agera som en försäkran för utländska aktörer (myndigheter, företag osv.) att dokumentet är äkta.

Sammanfattningsvis är stämpelns huvudsakliga funktion därmed att intyga att dokumentet utfärdats av en behörig person som jobbar på myndigheten, och att den har behörighet att skriva under dokumentet. Förenklat sagt – att intyga äktheten på dokumentet för att försäkra att det inte är en förfalskning.

Det är framförallt dokument som utfärdas av myndigheter som förses med en Apostille-stämpel. Det kan dock också vara dokument som har utfärdas av auktoriserade översättare, läkare och andra Notarius Publicus.

Kan en Notarius Publicus utfärda Apostille?

Ja. Viktigt att känna till är att den enda personen som kan göra detta är en Notarius Publicus i och med det förordnande de fått från Länsstyrelsen. Men hur fungerar det egentligen? Sammanfattningsvis är en Apostille ett slags intygande för dokumentation som, vanligtvis, ska visas upp för utländska aktörer. Till exempel för en bank, fastighetsmäklare, utländsk myndighet osv. Apostille-stämpeln intygar att dokumentet är officiellt bestyrkt av en förtroendevald person från den svenska staten. Det vill säga att förtroendet för att dokumentet de facto är äkta är förstärkt. Med andra ord innebär det att dokumentet därmed inte behöver intygas av t.ex en svensk ambassad eller konsulat, utan det räcker med Notarius Publicus intygande.

Vad är ett en Apostillestämpel på ett betyg?

En Apostille är en officiell stämpel som bekräftar äktheten av dina svenska högskolebetyg för användning utomlands, särskilt vid ansökningar till arbete eller studier. Stämpeln gör dokumentet internationellt giltigt.

När behövs Apostille på betyg?

Du behöver det när du ansöker om jobb utomlands, universitetsstudier i andra länder eller om din yrkeslicens kräver bevis på utbildning.

Hur får jag Apostille på mina betyg?

Kom förbi vårt kontor på Kungsgatan 37, drop in alla vardagar 9-16. Du kan också kontakta oss på support@apostille24.se.

Vilka länder använder apostille?

Många länder använder apostille för att legalisera dokument som ska användas i andra länder. Det finns ett antal länder som har skrivit under Haagkonventionen av 1961, som är en internationell överenskommelse för användning av apostille. Länder som har skrivit under konventionen inkluderar Sverige, Spanien, Estland, USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, och många fler.

Hur mycket kostar det att få en apostille?

Det kostar 499 kronor att få en Apostille på ett fysiskt dokument.

Hitta hit

To Top