Utdrag ur Belastningsregistret

Apostille24

Utdrag Ur Belastningsregistret

I detta avsnitt förklarar vi allt du behöver veta om Utdrag ur belastningsregistret och varför de oftast behöver förses med en Apostille-stämpel

Vad är ett utdrag ur belastningsregistret?

Ett utdrag ur belastningsregistret är ett dokument som utfärdas av Polismyndigheten och innehåller uppgifter om du tidigare har blivit dömd eller varit skäligen misstänkt för något brott. Det är vanligt att du behöver visa ett utdrag ur belastningsregistret i samband med att du söker jobb inom skolväsendet, vården eller liknande. Det är också vanligt att du behöver visa upp detta utdrag för utländska myndigheter, banker eller högskolor.

Behövs en apostille-stämpel på mitt utdrag ur belastningsregistret?

 Utländska myndigheter, skolor, banker och så vidare kräver oftast att du ska kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret och att de ska vara försett med en Apostille-stämpel. För att kunna få en Apostille-stämpel på ditt utdrag så måste du kontakta en Notarius Publicus som kan hjälpa dig med detta. Polismyndigheten kan inte utfärda Apostille utan det är endast Notarius Publicus som kan detta.

Hur gör jag för att beställa ett utdrag?

Du kan beställa ett utdrag från belastningsregistret via polisens hemsida.

Vad är belastningsregistret?

 Korfattat är ett belastningsregister ett register som samlar uppgifter om brottsmålsdomar, godkända strafförelägganden och ordningsböter som har registrerats på dig. I registret finns ditt namn, adressuppgifter och information om gärningarna du har dömts för.

Enligt lag så är Polisen skyldig att föra ett belastningsregister och registret används även av andra myndigheter såsom Tullverket, domstolar och Kustbevakningen. På vilket sätt registret förs regleras i lag (1998:629) om belastningsregister.

Hitta Hit

To Top