Adoption

Apostille24

Adoption

Har du ett dokument som behöver intygas av en Notarius Publicus i samband med en adoption? Vad för dokument behöver du i samband med adoptionen och hur går du tillväga? I detta avsnitt förklarar vi allt du behöver veta om tjänster en Notarius Publicus kan erbjuda i samband med en adoption.

Hur går man tillväga vid en Adoption?

Vid internationella adoptionsprocessen upprätthåller sökande vanligtvis en hel del kontakt med utländska myndigheter, vilket ibland kräver att en Notarius Publicus förser olika typer av dokument med stämplar innan de skickas in för granskning. I det här skedet kan vi vara dig behjälpliga genom hela processen. Från början till slut. Vi hjälper dig från första steget fram till en slutförd adoption.

Om du har adoptionsdokument som behöver certifieras kan du skicka dem till oss eller komma förbi vårt kontor. Många dokument kan behandlas redan samma dag vid kontoret, men om de skickas per post tar det cirka en till tre dagar att behandla ärendet. Ett tips är att alltid fråga din adoptionsbyrå om vilka handlingar det är du behöver få bestyrkta av en Notarius Publicus.

Adoption – Steg för steg

 • Ta kontakt med en adoptionsbyrå.
 • Ta kontakt med Socialnämnden i din kommun. De startar en utredning för att bedöma lämpligheten som adoptivförälder.
 • Innan en utredning startas måste ni genomgå en obligatorisk föräldrautbildning.
 • Efter kursen är klar kan Socialsocialnämnden avsluta utredningen och fatat beslut om medgivande av adoption.
 • Kontakta adoptionsbyrån igen och skicka handlingarna för medgivandet för adoption. Efter detta diskuterar ni med byrån exempelvis vilket land ni vill adoptera från.
 • Adoptionsbyrån hjälper dig sammanställa adoptionshandlingarna. Här behövs oftast stämplar av en Notarius Publicus.
 • När adoptionshandlingarna är klar så skickas en ansökan till det aktuella landet du ska adoptera ifrån.
 • Efter en tids väntan får ni besked om barnet ni ska bli förälder till.
 • Resa till det aktuella landet för att hämta barnet.
 • Fulländad adoption. Du är nu hemma med barnet.
 • Uppföljningsrapport till utlandet om hur processen har gått.

Adoptionsförmedlingar

Det finns ett flertal olika adoptionsförmedlingar/adoptionsbyråer i Sverige. Ansvarig för dessa är Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) och det är även de som fattar beslut om vilka organisationer som får ansvara för adoptioner. Exempel på populära adoptionsbyråer är:

Adoptionscentrum

Adoptionsföreningen La Casa (ALC)

Barnen framför allt

Barnens vänner – internationell adoptionsförening

Familjeföreningen för internationell adoption

Adoption sverige kostnad

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera.

Det är svårt att säga ett exakt pris för en adoption, då det varierar beroende på vilken adoptionsförmedling du använder dig av samt vilket land du väljer att adoptera från. Först betalas en adoptionsavgift till adoptionsförmedlingen. Sen måste det betalas avgifter för översättningar, tjänster av en Notarius publicus samt de resekostnader som uppstår när du hämtar hem barnet. Normalt ligger kostnaden för en adoption mellan 60 000 – 190 000 kronor. Ta kontakt med en adoptionsorganisation och ställ dig i kö. Av adoptionsorganisationerna får du mycket information och hjälp.

Internationell adoption

Det första du ska göra är att genomgå kommunens föräldrautbildning för internationell adoption. Socialtjänsten gör sedan en utredning och lämnar över för beslut om medgivande till socialnämnden. Ansök om internationell adoption Din stadsdelsnämnd beslutar om du kan adoptera ett barn genom internationell adoption. Det finns lagar och förordningar, både i Sverige och i barnets ursprungsland, som vi måste följa när vi fattar beslut.
To Top