Adoption

Har du ett dokument som behöver intygas av en Notarius Publicus i samband med en adoption? Vad för dokument behöver du i samband med adoptionen och hur går du tillväga? I detta avsnitt förklarar vi allt du behöver veta om tjänster en Notarius Publicus kan erbjuda i samband med en adoption.