Inbjudan Migrationsverket

Apostille24

Inbjudan Migrationsverket

Ska du bjuda in en släkting eller vän för att besöka Sverige? Här nedan berättar vi allt du behöver veta om Inbjudan från Migrationsverket och Visum till Sverige

Allmänt om visering till Sverige

Viktigt att känna till på är att det är skillnad på att Ansöka om visering till Sverige samt att ansöka om Schengenvisum. Här nedan förklarar vi skillnaden samt förklarar varför en inbjudan från Migrationsverket behövs.

Personer som vill besöka Sverige kortare än 90 dagar och kommer från ett land utanför EU behöver som regel ansöka om visum.

Hur gör jag för att få visum till Sverige?

Det finns två alternativ:

 1. Du ansöker om att få visering till Sverige direkt.
 2. Du ansöker om ett Schegenvisum.

Skillnaden på de två alternativen är att med ett Schengenvisum har du även rätt att besöka andra länder som är med i Schengen. Du kan också besöka Sverige med ett Schengenvisum som är utfärdad i ett annat Schengen-land.

Ansökan om visum till Sverige

För att få visum till Sverige måste du ansöka om detta hos en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Ett godkänt visum innebär att du har rätt att besöka Sverige i upp till 90 dagar.

Du kan läsa mer om ansökan om visum till Sverige på Migrationsverkets hemsida.

Inbjudan inför Ansökan om Schengenvisum (Blankett 240011)

Vill du bjuda in släkt eller vänner för att besöka Sverige från utlandet? Personer som kommer från ett land som ligger utanför EU kan behöva att visum för att besöka Sverige. Då kan du behöva att din inbjudan är stämplad av en Notarius Publicus för att kunna få visum till Sverige. Läs här om vilka länders vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige.

Vad är en inbjudan inför Ansökan om Schengenvisum?

Migrationsverket kräver att en person som ska söka om Schengenvisum behöver ha fyllt ha en inbjudan. En inbjudan fylls i av dig som bor i Sverige och skickas sedan till din släkting eller vän för att de ska visa upp den vid ansökan. Är det flera personer som ska besöka dig måste du fylla i en blankett för varje person.

Efter du har fyllt i blanketten ska du:

 • Stämpla den hos Notarius Publicus
 • Skicka blanketten tillsammans med bilagor per post eller e-post till din släkting/vän i utlandet.
 • Han/Hon måste sen lämna in Inbjudans-blanketten tillsammans med ansökan om Schengenvisering till svensk myndighet i utlandet.
 • OBS – kom ihåg att du måste signera dokumentet innan du skickar iväg det.

Vad för handlingar måste bifogas i inbjudan?

 • Kopia på ID (Pass, körkort eller annan ID)
 • Dokumentation som visar dina tillgångar och tillgångar. Syftet är för att visa att du kan försörja personerna du har bjudit in.
 • Om ansökan gäller en Schengenvisering

Var hittar jag inbjudan inför ansökan om Schengenvisering?

Du hittar dokumentet via denna länk. Det är migrationsverket som tillhandahåller blanketten och du kan fylla i dokumentet digitalt eller skriva ut och fylla i för hand. Du kan även hitta mer information om hur du ska gå tillväga på Migrationsverkets hemsida eller på Utrikesdepartementets hemsida.

Ansökan om Schengenvisering

Som nämnts tidigare är inte Inbjudan för ansökan om Schengenvisum själva visa-ansökan – utan endast ett komplement till original-ansökan som kallas för ”Ansökan om Schengenvisering”.

En Ansökan om Schengenvisering kan man göra till den närmsta svenska ambassaden eller konsulatet i det land där du befinner dig. En god idé är att gå in på Ambassaden eller Konsulatets hemsida och ta del av den informationen som finns där. Här hittar du en lista över svenska ambassader och konsulat.

Vad gäller om jag är varaktigt bosatt i annat EU-land? (Inte medborgare i EU-land).

Har du varaktigt bott i ett EU-land längre än 5 år med ett uppehållstillstånd kan du ansöka om att anses vara varaktigt bosatt i det landet. Det innebär att du kan få ett särskilt EU-uppehållstillstånd som innebär att du har samma rättigheter som en EU-medborgare har.

Har du ett EU-uppehållstillstånd så behöver du inte visum för att besöka Sverige i upp till 90 dagar.

Vad är kraven för att bli varaktigt bosatt i EU?

 • Bott i ett EU-land minst 5 år
 • Visa upp att du kan försörja dig
 • Komplett ansökan om särskilt EU-tillstånd. Detta hittar på du på respektive lands migrationsmyndighets hemsida.

Du kan läsa mer om vad som gäller om visum till Sverige när du är varaktig bosatt i annat EU-land på migrationsverkets hemsida.

Viktiga saker att tänka på

 • Ska en person besöka dig mer än 90 dagar så ska du fylla i en annan blankett som heter ”Inbjudan för besök längre tid än 90 dagar”.
 • Ansökan om Visum måste göras av personen du bjuder in. Du kan inte ansöka för en annan person.
 • Har du ett giltigt uppehållstillstånd i ett annat Schengen-land så behöver du inte visum till Sverige.

Hitta Hit

To Top