Levnadsintyg

Apostille24

Levnadsintyg

I detta avsnitt förklarar vi vad ett levnadsintyg är och hur vi kan hjälpa dig att få ett sådant verifierat av en Notarius Publicus.

Vad är ett levnadsintyg?

Ett levnadsintyg är en handling som intygar att en person fortfarande är vid liv. Intyget kan behövas av olika anledningar, till exempel när man ansöker om pension eller när man vill skriva ett testamente. Ett levnadsintyg kan beskrivas som en form av offentligt intyg som utfärdas av en myndighet eller en person som har behörighet att utfärda sådana intyg. Intyget kan också kallas för ett livscertifikat, livbevis eller liknande.

Varför behöver man ett levnadsintyg?

Som nämnt ovan kan ett levnadsintyg behövas av olika anledningar. Vanliga situationer där ett levnadsintyg kan krävas är:

 • Ansökan om pension: När du ansöker om pension kan en myndighet eller försäkringsbolag kräva ett levnadsintyg för att bekräfta att du fortfarande är vid liv.
 • Testamentsskrivning: Om du vill skriva ett testamente kan det vara viktigt att intyga att du är vid liv vid tidpunkten då testamentet skrivs.
 • Bankärenden: Vissa banker kräver ett levnadsintyg för att kunna bekräfta din identitet vid exempelvis uttag eller för att förhindra bedrägerier.
 • Pension från utlandet: Har du jobbat utomlands och får pension utbetalat från ett annat land är det vanligt att man behöver ett levnadsintyg för att fortsatt få sin pension utbetalad.

Vad står det på ett levnadsintyg?

Ett levnadsintyg innehåller vanligtvis följande information:

 • Namn: Intyget innehåller namnet på personen som levnadsintyget avser.
 • Personnummer: Personnumret kan också finnas med på intyget för att verifiera att personen är rätt person.
 • Datum: Datumet då levnadsintyget utfärdades.
 • Intygandets innehåll: Intyget innehåller en formulering som intygar att personen fortfarande är vid liv. Exempel på formuleringar kan vara “Personen är vid liv och mår bra” eller “Personen har bekräftat att han/hon fortfarande är vid liv”.
 • Underskrift: Intyget måste vara underskrivet av den myndighet eller person som utfärdat intyget.

Vad är en notarius publicus?

En notarius publicus är en person som har behörighet att bevittna och intyga olika rättshandlingar, till exempel levnadsintyg. Notarius publicus är en myndighetsperson som utses av regeringen och har en viktig roll i att säkerställa att juridiska dokument är korrekta och giltiga.

Hur kan Apostille24 hjälpa dig med att få ett levnadsintyg underskrivet av notarius publicus?

Apostille24 är en pålitlig och erfaren tjänsteleverantör som erbjuder juridisk rådgivning och tjänster till privatpersoner och företag. Vi kan hjälpa dig att få ditt levnadsintyg underskrivet av en notarius publicus genom att:

 • Boka tid: Vi kan boka en tid åt dig hos en notarius publicus så att du inte behöver leta efter en själv.
 • Dokumentation: Vi hjälper dig att samla in all dokumentation som krävs för att få ett levnadsintyg underskrivet av en notarius publicus.
 • Översättning: Om du behöver en översättning av ditt levnadsintyg till ett annat språk kan vi hjälpa dig med det också.

Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!

01.

Drop In eller Boka tid på vårt kontor Kungsgatan 37

02.

Notarius Publicus stämplar dokumenten inom några minuter

03.

Klart! Du mottager färdiga dokument.

Vanliga frågor – FAQ

Vad är ett levnadsintyg?

Ett levnadsintyg är en officiell handling som intygar att en person fortfarande är vid liv.

Varför ska jag använda en Notarius Publicus?

Att använda en Notarius Publicus är viktigt för att verifiera att dokumentet är autentiskt och giltigt. Detta är särskilt viktigt vid affärs- och rättsliga transaktioner, eftersom det kan ge både parter en extra säkerhet och skydd. Det är ofta i samband med internationella ärenden som det krävs en Notarius Publicus.

Vilka typer av dokument kan verifieras av en Notarius Publicus?

En notarius publicus kan verifiera ett brett utbud av dokument, inklusive passkopior, kontrakt, företagsdokument, giftorättsintyg och mycket mer.

Hur mycket kostar det att använda en Notarius Publicus?

Notarisering kostar 499 kronor. Apostille kostar 499 kronor. Priserna varierar beroende på typen av tjänst och plats, men det är vanligtvis en fast avgift för varje dokument som verifieras.

Hitta hit

To Top