Fullmakt

Behöver du hjälp med fullmakt av en Notarius Publicus? Vad för dokument behöver du i samband och hur går du tillväga? I detta avsnitt förklarar vi allt du behöver veta om fullmakter och vilka tjänster en Notarius Publicus kan hjälpa med.

Fullmakt vid försäljning av fastighet utomlands

En vanlig situation är att du som äger en fastighet utomlands vill ge någon annan en fullmakt för att kunna sälja fastigheten. Fastighetsmäklaren och banken behöver alltsom oftast att denna fullmakt förses med en Apostille för att den ska vara giltig.

Hur går jag tillväga?

Beroende på vilket land det gäller så finns det olika tillvägagångssätt. En Apostille kan bara förses på dokument som ska användas i ett land som har skrivit under 1999 års Haagkonvention. (Se en lista på de länderna här).

Om landet är med i Haagkonventionen

  1. Skriv ut den fullmakten som du ska använda (oftast har fastighetsmäklaren en mall).
  2. Besök en Notarius Publicus som bevittnar din underskrift på fullmakten. De kommer i samband med det förse fullmakten med en stämpel som intygar att de bevittnat din signatur.
  3. Besök ytterligare en Notarius Publicus. Det är denna som kommer förse fullmakten med en s.k. Apostille. Det Apostillen gör är att den intygar att fullmaktgivarens underskrift har bevittnats av en annan Notarius Publicus.
  4.  Dina dokument är nu klara att användas utomlands.
Om landet inte är med i Haagkonventionen
  1. Skriv ut den fullmakt som du ska använda.
  2. Besök en Notarius Publicus som bevittnar din underskrift på fullmakten.
  3. Besök Utrikesdepartementet Legaliseringar. De intygar med en stämpel äktheten av Notarius Publicus underskrift. Det kallas att UD legaliserar dokumentet.
  4. Besök Ambassaden för det land du ska sälja fastigheten i. De bestyrker dokumentet med ännu en stämpel.
  5. Dina dokument är nu klara.