Fullmakt

Apostille24

Fullmakt

Behöver du hjälp med fullmakt av en Notarius Publicus? Vad för dokument behöver du och hur går du tillväga? I detta avsnitt förklarar vi allt du behöver veta om fullmakter och vilka tjänster en Notarius Publicus kan hjälpa med.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett dokument som ger en person (eller personer) rätt att agera på någon annans vägnar i en specifik situation. Detta kan vara användbart för att hantera juridiska eller finansiella ärenden, eller för att hjälpa någon som är oförmögen att ta hand om sina egna affärer. Vårt företag är specialiserat på att hjälpa våra kunder att skapa skräddarsydda fullmakter som passar deras specifika behov. För att hjälpa dig att förstå vikten av att ha en fullmakt och hur vårt företag kan hjälpa dig att skapa en, har vi satt samman följande punktlista.
 1. En fullmakt ger en person (eller personer) rätt att agera på någon annans vägnar i en specifik situation.
 2. En fullmakt kan vara användbar för att hantera juridiska eller finansiella ärenden, eller för att hjälpa någon som är oförmögen att ta hand om sina egna affärer.
 3. Att ha en korrekt och detaljerad fullmakt kan hjälpa till att undvika missförstånd eller juridiska problem.
 4. Vårt företag kan hjälpa dig att skapa en skräddarsydd fullmakt som passar dina specifika behov.
 5. Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att förstå dina behov och skapa en fullmakt som är anpassad efter dina specifika omständigheter.
 6. Vårt företag har erfarenhet av att skapa fullmakter för olika ändamål och vi förstår de juridiska kraven och begränsningarna.
 7. När du väl har skapat en fullmakt med hjälp av vårt företag kan du känna dig trygg i vetskapen om att dokumentet är korrekt och juridiskt bindande.
  Exempel på situationer där en fullmakt kan vara användbar inkluderar:
 • Att hantera bankkonton eller fastigheter för någon som är oförmögen att ta hand om sina egna affärer.
 • Att representera någon i en rättslig eller finansiell tvist.
 • Att sköta affärer för en person som är temporärt eller permanent frånvarande, t.ex. på grund av sjukdom eller resor.
 • Att ge en person rätt att agera på någons vägnar för att undvika en konflikt eller problem.
Om du är i behov av att skapa en fullmakt eller om du vill veta mer om våra tjänster, är du välkommen att kontakta oss. Vi finns alltid till hands för att hjälpa dig att ta hand om dina juridiska och finansiella ärenden på ett effektivt sätt. En fullmakt kan vara begränsad till en specifik handling eller den kan ge breda befogenheter att agera på någons vägnar. Det är viktigt att tänka igenom vilka befogenheter som ska ingå i fullmakten och att se till att dokumentet är tydligt och lättförståeligt.

Fullmakt vid försäljning av fastighet utomlands

En vanlig situation är att du som äger en fastighet utomlands vill ge någon annan en fullmakt för att kunna sälja fastigheten. Fastighetsmäklaren och banken behöver alltsom oftast att denna fullmakt förses med en Apostille för att den ska vara giltig.

Hur går jag tillväga?

Beroende på vilket land det gäller så finns det olika tillvägagångssätt. En Apostille kan bara förses på dokument som ska användas i ett land som har skrivit under 1999 års Haagkonvention. (Se en lista på de länderna här).

Om landet är med i Haagkonventionen

 1. Skriv ut den fullmakten som du ska använda (oftast har fastighetsmäklaren en mall).
 2. Besök en Notarius Publicus som bevittnar din underskrift på fullmakten. De kommer i samband med det förse fullmakten med en stämpel som intygar att de bevittnat din signatur.
 3. Besök ytterligare en Notarius Publicus. Det är denna som kommer förse fullmakten med en s.k. Apostille. Det Apostillen gör är att den intygar att fullmaktgivarens underskrift har bevittnats av en annan Notarius Publicus.
 4.  Dina dokument är nu klara att användas utomlands.
Om landet inte är med i Haagkonventionen
 1. Skriv ut den fullmakt som du ska använda.
 2. Besök en Notarius Publicus som bevittnar din underskrift på fullmakten.
 3. Besök Utrikesdepartementet Legaliseringar. De intygar med en stämpel äktheten av Notarius Publicus underskrift. Det kallas att UD legaliserar dokumentet.
 4. Besök Ambassaden för det land du ska sälja fastigheten i. De bestyrker dokumentet med ännu en stämpel.
 5. Dina dokument är nu klara.

Besök vårt kontor på Kungsgatan 37. Drop-in 9-16 vardagar.

To Top