Personbevis

Apostille24

Personbevis

I detta avsnitt förklarar vi allt du behöver veta om Personbevis från Skatteverket och varför de oftast behöver förses med en Apostille-stämpel

Personbevis

Vad är ett personbevis?

Ett personbevis är ett dokument från Skatteverkets folkbokföringsregister som visar personuppgifter om dig. Till exempel namn, adress, civilstånd och liknande uppgifter. Ett personbevis kan du beställa från Skatteverket i antingen digital eller fysisk form.

För att en Notarius Publicus ska kunna göra Apostille på ett personbevis så krävs det en stämpel och signatur från Skatteverket på personintyget. Du kan via denna länk beställa ett sådant personintyg.

Hur beställer jag ett personbevis?

Ett personbevis kan du beställa på Skatteverkets hemsida alternativt att du går in på ditt närmaste Skatteverket-kontor. För att beställa ett personbevis kan du gå in på denna länk. Har du skyddade personuppgifter eller om du endast har ett samordningsnummer kan du inte beställa personbevis online utan måste kontakta skatteverket på 0771 567 567. Personbeviset skickas till din folkbokföringsadress.

Olika sorters personbevis

Det finns flera olika sorters personbevis som visar varierande uppgifter. Via denna länk kommer du till Skatteverkets där du hittar de olika personbevis som du kan beställa. Här kan du klicka på de olika kategorierna för att läsa mer om vilket personbevis som du behöver. Är du osäker på vilket personbevis du behöver så kan du kontakta Skatteverket.

Varför krävs en Apostille på personbevis?

Det är vanligt att utländska myndigheter kräver att ett svenskt personbevis som ska uppvisas är försett med en Apostille-stämpel. Apostille-stämpeln fungerar i dessa situationer som ett intygande om att personintyget faktiskt är ett dokument utfärdat av en svensk myndighet.  För att en Apostille ska kunna ges på ett Personintyg så behöver dokumentet vara signerat och stämplat från en tjänsteman på Skatteverket.

Läs mer här på Skatteverkets hemsida om vanliga önskemål från utländska myndigheter. Här kan du också läsa en förklaring på engelska om vad ett personbevis är. Notera att Skatteverket inte kan utfärda Apostille utan det är endast Notarius Publicus som kan det.

Hitta Hit

To Top