Shareholder Structure Notarius Publicus

Apostille24

Shareholder Structure Notarius Publicus

Behöver ditt företag en Notarius Publicus för att öppna ett företagskonto hos en bank eller i övrigt behöver verifiera er Shareholder Structure? Vi har kunskap och erfarenhet om denna process och hjälper dig inom endast några timmar. Det snabbaste sättet är att få hjälp av oss online, men du kan också besöka vårt kontor.

Specifikationer för notariens arbete

Vid hantering av olika uppgifter uppstår ofta behovet av att kontrollera eller bestyrka specifika dokument. Denna nödvändighet sträcker sig bortom enkel kontroll och inkluderar att bestyrka äktheten hos olika papper och andra uppgifter. För vissa handlingar, särskilt de som används i internationella sammanhang, kan dessutom översättningar krävas. Dessa översättningar måste vara korrekta och kan också kräva certifiering för att säkerställa deras rättsliga giltighet. Förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan ta upp växel- eller checkprotester bestyrka översättningar i den mån språkkunskaperna medger det Notarius publicus. 

Såhär gör du för att få hjälp online:

  1. Skicka ett mail med “Shareholder Structure” (eller liknande dokument som bevisar ägarfördelningen i företaget) till support@apostille24.se
  2. Vänta 0-2 timmar.
  3. Mottag färdigt intygande från Notarius Publicus som möjliggör att du nu kan öppnat företagskonto eller liknande.

Besök vårt kontor

Vårt kontor ligger på Kungsgatan 37, 5 trappor upp (Hiss finns), och vi har Drop- In mellan 09.00-16.00 alla vardagar. Övriga tider kan vi hjälpa via överenskommelse. Åk upp till 5e våningen vid Kungsgatan 37, gå sedan längst ner längst korridoren för att hitta vårt kontor. Ring 08-502 353 37 om ni har problem med att hitta.

Varför behövs en Notarius Publicus för att öppna konto hos banker?

Innan det går att öppna ett företagskonto så behöver banken säkerställa ägarstrukturen i ett företag. För att göra detta så kräver banken att dokumentation av företagets ägarstruktur uppvisas samt att detta ska vara bestyrkt av en Notarius Publicus. Notarius Publicus bekräftar att dokumentet som tillhandahålls av företaget stämmer överens med vad som finns registrerat och att dokumentet är korrekt. Efter att Notarius Publicus bekräftat ägarstrukturen så kan företagskontot öppnas.

Processen omfattar vanligtvis följande:

Samla in nödvändiga dokument: Detta inkluderar inkorporeringsdokument, identitetshandlingar för ägare och direktörer samt alla andra relevanta juridiska dokument.

Möte med Notarius Publicus: Du måste boka ett möte och visa upp originaldokumenten för verifiering.

Verifiering: Notarius Publicus granskar dokumenten, verifierar deras äkthet och kan också intyga kopior av dokumenten.

Inlämning till banken: När handlingarna har verifierats skickas de till banken som en del av ansökningsprocessen för att öppna ett företagskonto.

Företagskonto Bank

Att skapa ett företagkonto online är relativt enkelt. Däremot behövs det oftast att en Notarius Publicus verifierar ägarstrukturen i ditt bolag innan du får godkänt att öppna ett företagskonto. Av den anledningen försöker vår Notarius Publicus verifiera ägarstrukturen så snabbt som möjligt så att du inte behöver vänta på att öppna ditt företagskonto.

En central roll för Notarius Publicus i detta sammanhang

En Notarius Publicus spelar en avgörande roll i detta sammanhang och fungerar som en betrodd mellanhand som verifierar riktigheten i dokumentationen som rör företagets ägande. Denna process är avgörande för att bekräfta identiteten hos dem som har betydande kontroll över företaget och därmed förhindra potentiella bedrägerier och ekonomiska brott som penningtvätt. Med tanke på hur viktig denna verifiering är strävar Notarius Publicus efter att genomföra dessa kontroller så snabbt som möjligt, eftersom alla förseningar i denna process direkt påverkar företagets möjlighet att få tillgång till sina nya bankfaciliteter.

Även om processen för att öppna ett företagskonto online erbjuder bekvämlighet och snabbhet på förhand, stöds den av en omfattande verifieringsprocess som säkerställer integriteten och säkerheten i det finansiella systemet. Denna dubbla strategi balanserar behovet av effektivitet och tillgänglighet med kravet på noggrannhet och efterlevnad, vilket säkerställer att företag snabbt kan få tillgång till banktjänster samtidigt som de högsta standarderna för verifiering och säkerhet upprätthålls.

Hitta Hit

To Top