Företagskunder

Apostille24

Apostille för Företag

Företagskunder

Våra tjänster för notarisering, legalisering, översättning vidimering och apostille kan hjälpa ditt företag att spara tid och pengar samtidigt som du kan vara säker på att dina viktiga dokument är juridiskt giltiga och uppfyller de juridiska kraven. Genom att använda oss på Apostille24 kan du vara säker på att vi tar hand om all hantering och att du inte behöver oroa dig för processen eller hur det fungerar. Vi är experter på att utföra dessa viktiga dokumenttjänster och vi kan hjälpa dig att bekräfta att dina dokument är giltiga och uppfyller de juridiska kraven på ett snabbt och smidigt sätt. Vi förstår vikten av att ha tillgång till dessa tjänster för att kunna utföra viktiga affärstransaktioner eller för att uppfylla vissa regleringskrav. Så om du vill ha hjälp tveka inte att kontakta oss på. Vi kan hjälpa dig att ta hand om ditt företags behov samt erbjuda mängdrabatter samt leverans av dokumenten till ert kontor. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att uppfylla dina dokumentbehov på ett snabbt och smidigt sätt. Detta sammantaget innebär att företagskunder som anlitar Apostille24 ställer, med all rätt, höga krav på oss. Läs nedan vilka typer av tjänster vi erbjuder till våra företagskunder samt hur ni blir företagskund hos oss.

Vad är en Notarius Publicus och hur kan det hjälpa ditt företag?

En Notarius Publicus är en offentligt utsedd person som har befogenhet att utföra viktiga dokumenttjänster, såsom notarisering, vidimering och apostille. Dessa tjänster är ofta nödvändiga för att säkerställa att dokumenten är giltiga och att de uppfyller de juridiska kraven. Som företagare kan det vara avgörande att ha tillgång till dessa tjänster för att kunna utföra viktiga affärstransaktioner eller för att uppfylla vissa regleringskrav.

Notarisering

Notarisering är en tjänst som används för att bekräfta att en underskrift på ett dokument är äkta och att dokumentet är rättsligt giltigt. En Notarius Publicus kan utföra notarisering av viktiga dokument, såsom kontrakt, avtal, testamente eller andra juridiska handlingar. När dokumentet är notariserat är det giltigt och kan användas i rättsliga sammanhang. Genom att använda en Notarius Publicus för notarisering av viktiga dokument, kan ditt företag vara säkert på att dokumentet är juridiskt giltigt och att det uppfyller de juridiska kraven.

Vidimering

Vidimering är en tjänst som används för att bekräfta att en kopia av ett originaldokument är en exakt kopia. En Notarius Publicus kan utföra vidimering av dokument som kan behövas för att uppfylla vissa regleringskrav eller för att verifiera att en kopia är exakt. Genom att använda en Notarius Publicus för vidimering av dokument kan ditt företag vara säkert på att kopian är exakt och att den uppfyller de juridiska kraven.

Apostille

Apostille är en tjänst som används för att legalisera dokument som ska användas i utlandet. En Notarius Publicus kan utfärda en apostille på dokument som är utfärdade i Sverige och som ska användas i ett annat land som har ratificerat Haagkonventionen. En apostille är en internationell bekräftelse som gör att dokumentet är giltigt och kan användas i utlandet. Genom att använda en Notarius Publicus för apostille kan ditt företag vara säkert på att dokumentet är giltigt och kan användas i det utländska landet.

Kan en Notarius Publicus utfärda Apostille?

Ja. Viktigt att känna till är att den enda personen som kan göra detta är en Notarius Publicus i och med det förordnande de fått från Länsstyrelsen. Men hur fungerar det egentligen? Sammanfattningsvis är en Apostille ett slags intygande för dokumentation som, vanligtvis, ska visas upp för utländska aktörer. Till exempel för en bank, fastighetsmäklare, utländsk myndighet osv.

Apostille-stämpeln

Apostille-stämpeln intygar att dokumentet är officiellt bestyrkt av en förtroendevald person från den svenska staten. Det vill säga att förtroendet för att dokumentet de facto är äkta är förstärkt. Med andra ord innebär det att dokumentet därmed inte behöver intygas av t.ex en svensk ambassad eller konsulat, utan det räcker med Notarius Publicus intygande.

Vanliga frågor – FAQ

Vad är en apostille?

En apostille är en form av legalisering av ett dokument som utfärdats av en myndighet. Det är en internationellt erkänd form av legalisering som används för att verifiera att ett dokument är giltigt i ett annat land. En apostille är en speciell stämpel eller ett speciellt intyg som utfärdas av en myndighet eller personer som är auktoriserade av en myndighet i det land där dokumentet utfärdades.

Varför behöver jag en apostille?

Du kan behöva en apostille om du planerar att använda ett dokument som utfärdats i Sverige i ett annat land. Detta kan inkludera dokument som utfärdats av myndigheter, såsom födelsedokument, utdrag ur folkbokföringsregistret, examensbevis, giftorättsintyg, eller andra typer av dokument. En apostille bekräftar att dokumentet är giltigt i det land där det utfärdades, och gör det möjligt för det att användas i ett annat land.

Vad är skillnaden mellan en apostille och en legalisering?

En apostille är en form av legalisering, men det finns också andra former av legalisering som kan krävas beroende på det land där dokumentet ska användas. Legalisering är en process där en myndighet eller av myndighet auktoriserad person verifierar att ett dokument är utfärdat av en myndighet och undertecknad av behörig tjänsteman. En apostille är en speciell form av legalisering som används för att verifiera att ett dokument är giltigt i ett annat land. En Apostille är en internationellt erkänd form av legalisering.

Vilka länder använder apostille?

Många länder använder apostille för att legalisera dokument som ska användas i andra länder. Det finns ett antal länder som har skrivit under Haagkonventionen av 1961, som är en internationell överenskommelse för användning av apostille. Länder som har skrivit under konventionen inkluderar Sverige, Spanien, Estland, USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, och många fler.

Var kan jag få en apostille?

I Sverige är det endast jurister som har ett förordnade från Länsstyrelsen som Notarius Publicus som har rätt att utfärda Apostille. En Notarius Publicus jobbar inte för staten utan har fått ett s.k statligt förordnande genom Länsstyrelsen som ger dem rätten att utfärda vissa stämplar och intyg.

Vilka dokument kan apostilleras?

Vanligtvis alla typer av offentliga dokument, såsom födelse- och dödsbevis, giftorätts- och skilsmässointyg, examensbevis, utdrag ur belastningsregistret, auktoriserade översättningar och liknande.

Behöver jag få Apostille på mitt dokument om jag ska använda det i ett annat land?

Det beror på vart du ska använda dokumentet och vilken nation det kommer från samt vilket krav de som efterfrågat dokumentet har ställt. Haagkonventionen gäller för ca 106 länder, och om båda länderna är medlemmar i konventionen, krävs en apostille.

Hur mycket kostar det att få en apostille?

Det kostar 499 kronor att få en Apostille på ett fysiskt dokument.

Hitta Hit

Lägg till din rubriktext här

To Top