Guide för att förstå D-nummersystemet

D-nummersystemet är en viktig komponent för att identifiera och hantera personer som inte är permanent bosatta i landet men som har tillfälliga kontakter med landets tjänster och system. Detta identifikationsnummer är viktigt för utländska medborgare som bor, arbetar eller studerar under korta perioder. Som svensk medborgare kan du ansöka om ett norskt D-nummer om du vistas i Norge i mer än 6 månader eller behöver en identifieringskod av andra skäl.

a national identity number

Syftet med D Nummer-systemet 

 • Identifiering: Det fungerar som en helt unik identifierare för utländska medborgare, vilket gör att den norska regeringen kan hantera skatter, sjukvård och sociala erbjudanden korrekt.
 • Tillgång till tjänster: D Nummer är avgörande för att få tillgång till många offentliga och personliga erbjudanden, såsom bank, sjukhusbehandling och anställningsmöjligheter.
 • Administrativ effektivitet: Effektiviserar metoden för ordförandeskapets dokumentation och minskar de byråkratiska hindren för utlänningar som interagerar med norska anläggningar.

Betydelsen av D-nummer för utländska medborgare

 • Laglig vistelse och anställning: Det är vanligtvis en förutsättning för att få uppehållstillstånd, anställningskontrakt och möjligheten att registrera sig som forskare vid akademiska institutioner formellt.
 • Tillgång till hälso- och sjukvård: Detta säkerställer rätten till sjukförsäkring och tillträde till sjukvårdssystemet, en viktig faktor för att bo i ett land.
 • Finansiella transaktioner: Dessa är nödvändiga för att öppna bankräkningar, säkra lån och genomföra andra monetära transaktioner, vilket underlättar smidigare integration i det ekonomiska systemet.
 • Sociala förmåner: I vissa fall kan det också handla om rätten till sociala förmåner och erbjudanden som är anpassade efter medborgarnas och de anställdas önskemål.

norwegian identification number

 

Krav för stödberättigande: Vem behöver ett D-nummer?

 • D-nummersystemet är utformat för att tillgodose personer som inte är berättigade till ett personnummer i Norge men som ändå behöver identifiera sig för olika interaktioner i landet. Här är vilka som vanligtvis behöver ett D-nummer:
 • Utländska arbetare: Personer som är tillfälligt anställda och som behöver betala skatt och få tillgång till sociala tjänster.
 • Korttidsboende: Personer som bor i Norge under en kort period, t.ex. personer som deltar i tillfälliga studie- eller arbetsprogram, och som inte är berättigade till ett personnummer.
 • Affärs- och skatteändamål: Icke-bosatta som behöver bedriva verksamhet, äga egendom eller ha skatteförpliktelser i Norge.
 • Studenter: internationella studenter som studerar i Norge i mindre än ett år.

Instruktioner och nödvändiga dokument för en ansökan om D-nummer 

Steg 1: Fastställ ditt behov

 • Se till att du tillhör någon av de kategorier som kräver ett D-nummer. Detta är viktigt för att din ansökan ska bli framgångsrik.

Steg 2: Samla in nödvändiga dokument

 • Pass eller nationellt ID-kort: Giltig legitimation med fotografi.
 • Anställningsbevis eller antagningsbesked: För arbetstagare, ett kontrakt från den norska arbetsgivaren. För studenter, ett antagningsbesked från utbildningsinstitutionen.
 • Uppehållstillstånd: Om tillämpligt, bevis på din lagliga rätt att vistas i Norge.
 • Ansökningsblankett: Ifylld ansökningsblankett för D-nummer, som vanligtvis kan laddas ner från Skatteverkets webbplats eller den specifika institution som kräver numret.

Steg 3: Kontakta Skatteverket

 • Besök det lokala kontoret för skatteverket eller den institution som begär att du ska ha ett D-nummer.
 • I vissa fall kan du inleda ansökningsprocessen direkt via en arbetsgivare eller utbildningsinstitution.

Steg 4: Skicka in din ansökan

 • Visa upp alla insamlade dokument personligen. Vissa institutioner kan tillåta eller kräva onlineansökningar, så kontrollera det specifika förfarandet i ditt fall.
 • Se till att ansökningsblanketten är korrekt ifylld för att undvika förseningar.

Steg 5: Invänta bekräftelse

 • När du har skickat in din ansökan måste du vänta på att den behandlas. Det kan ta olika lång tid, så be om en uppskattad tid.
 • När din ansökan har behandlats får du ditt D-nummer.

Steg 6: Registrera dig hos andra nödvändiga tjänster

 • Med ditt D-nummer kan du nu registrera dig för olika tjänster, t.ex. hälso- och sjukvård, bankärenden och sociala tjänster.

Ytterligare tips

 • Kontrollera särskilda krav: Beroende på anledningen till att du ansöker kan ytterligare eller specifika dokument krävas.
 • Tidig ansökan: Det är tillrådligt att ansöka så snart du inser att du behöver ett D-nummer för att undvika eventuella olägenheter när du får tillgång till tjänster i Norge.
 • Håll dig informerad: Håll dig uppdaterad med eventuella ändringar i ansökningsprocessen eller nödvändiga dokument genom att regelbundet kontrollera officiella regerings- eller skattebyråwebbplatser.

Att upprätthålla ett uppdaterat D-nummer är avgörande för utländska medborgare i Norge. Det säkerställer oavbruten tillgång till tjänster och efterlevnad av lagkrav. Så här förnyar eller uppdaterar du ditt D-nummer och vilka konsekvenser det får om du inte gör det.

high angle business plans company

Förnya eller uppdatera ditt D-nummer

När ska du uppdatera

Du kan behöva uppdatera ditt D-nummer om dina personuppgifter ändras (t.ex. namn eller adress) eller om din uppehållsstatus ändras. Om ditt D-nummer går ut eller om dina anställnings- eller studievillkor ändras kan det också vara nödvändigt att uppdatera det.

Hur du uppdaterar

 • Kontakta Skatteverket: Det första steget är att kontakta Skatteverket. De kommer att vägleda dig genom den specifika processen beroende på vilken typ av uppdatering det gäller.
 • Skicka in nödvändig dokumentation: Du kan bli ombedd att skicka in dokumentation som stöder uppdateringen, t.ex. ett nytt pass, vigselbevis, bevis på adressändring eller uppdaterat arbetskontrakt.
 • Fyll i alla nödvändiga formulär: Skatteverket kan kräva att du fyller i formulär som är relevanta för din uppdatering. Dessa kan ofta hittas och skickas in online via deras officiella webbplats.
 • Få bekräftelse: Efter behandlingen får du en bekräftelse på uppdateringen. Spara all korrespondens för dina handlingar.

Vikten av att hålla det aktuellt

 • Efterlevnad av lagar och regler: Ett uppdaterat D-nummer säkerställer att du följer norsk lagstiftning och undviker eventuella juridiska problem.
 • Tillgång till tjänster: Ett aktuellt D-nummer är nödvändigt för att få tillgång till sjukvård, bank och andra viktiga tjänster utan avbrott.
 • Sysselsättning och utbildning: För dem som arbetar eller studerar i Norge krävs ofta ett aktuellt D-nummer för laglig anställning och akademisk registrering.

De juridiska konsekvenserna av att inte hålla sitt D-nummer aktuellt 

 • Förlust av tjänster: Du kan förlora tillgången till viktiga tjänster, inklusive sjukvård och bank, vilket kan påverka din livskvalitet avsevärt.
 • Anställningsfrågor: Arbetsgivare kan få juridiska problem med att fortsätta din anställning om ditt D-nummer inte är aktuellt, vilket kan leda till att du förlorar jobbet.
 • Juridiska påföljder: Även om påföljderna varierar kan underlåtenhet att uppdatera ditt D-nummer leda till böter eller komplikationer med din bosättningsstatus, särskilt om det leder till felaktigheter i skatteregister eller juridiska dokument.

I denna omfattande guide har vi utforskat D-nummersystemet i Norge och belyst dess avgörande roll för utländska medborgare som bor, arbetar eller studerar i landet. Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

 • Syfte och betydelse: D Nummer fungerar som en unik identifierare för individer som inte är berättigade till ett personligt identitetsnummer, vilket underlättar tillgången till offentliga tjänster och laglig efterlevnad.
 • Behörighet: Detta är främst för utländska arbetstagare, korttidsboende, affärsmän och internationella studenter som behöver navigera i det norska systemet.
 • Ansökningsförfarande: En steg-för-steg-guide från att fastställa behovet och samla in nödvändiga dokument till att skicka in ansökan, så att utländska medborgare vet hur de ska få sitt D-nummer.
 • Förnya och uppdatera: Det är viktigt att hålla ditt D-nummer aktuellt för att undvika juridiska problem och säkerställa oavbruten tillgång till viktiga tjänster.
 • Rättsliga konsekvenser: Detta avsnitt belyser de potentiella konsekvenserna av att inte ha ett uppdaterat D-nummer, från förlust av tjänster till rättsliga påföljder.

Vi uppmuntrar utländska medborgare att bekanta sig med D-nummersystemet och förstå dess betydelse. Det handlar inte bara om efterlevnad; det handlar om att säkerställa en smidigare, mer integrerad upplevelse när du bor, arbetar eller studerar i Norge. Genom att göra det mesta av D-nummer-systemet kan du navigera i komplexiteten i att bo i ett nytt land med större lätthet, säkerställa tillgång till viktiga tjänster och uppfylla dina skyldigheter med minimalt krångel. Denna kunskap ger dig möjlighet att fullt ut utnyttja alla de möjligheter som Norge erbjuder, från sysselsättning och utbildning till hälso- och sjukvård och sociala tjänster, vilket bidrar till en tillfredsställande och berikande upplevelse i landet. Kontakta Apostille24 för att ansöka om ett norskt D-nummer.

To Top