Tack för din bokning!

Din bokning är nu bekräftad.

Innan du besöker oss rekommenderar vi att du tar reda på exakt vad du behöver samt läser nedan instruktioner om hur du hittar till vårt kontor.

Hitta hit

Vårt kontor ligger på Regeringsgatan 29. När du når Regerinsgatan 29, åk upp för rulltrappan vid Regeringsgatan 29 för att kommat till vår lobby. I lobbyn ring 08-502 353 37 så kommer vi ut för att hjälpa med era dokument. Under tiden kan ni vänta vid ett av borden och ta fram dokumenten. Vänligen kontakta inte WeWork receptionen.

For information in English – click this link.

Viktigt att veta inför ditt besök

För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det viktigt att du själv vet vilka dokument du behöver ha stämplade samt vilken typ av stämpel du behöver. Har du dina papper redo och vet mer specifikt vad du vill ha kan vi hjälpa dig snabbare.

Viktiga saker att tänka på:

  1. Har du fått några instruktioner gällande vad du behöver?
  2. Vilken tjänst efterfrågas? T.ex. Apostille, Vidimering, Bevittning etc.. Fråga de som bett om att få dokumenten stämplade om du är osäker.
  3. Vilken typ av dokument avser tjänsten? T.ex. Personbevis, Fullmakt, Adoption etc..
  4. Om det gäller kopior, t.ex passkopior, se till att ha med en utskriven kopia på dokumentet.

 

Vad kan en Notarius Publicus hjälpa med?

  • Stämpling med Apostille på dokument.
  • Bevittning av namnteckningar
  • Bevittning när förseglingar sätts på eller bryts.
  • Vidimering
  • Kontroll och intygande av kopiors överensstämmelse med originalet. T.ex passkopior.
  • Med Apostille intyga att en myndighet eller person är behörig att vidta särskilda åtgärder, har en viss position, kompetens eller liknande.