Varför behövs en Notarius Publicus Vid Fastighetsköp i Spanien?

Inledning: Att köpa fastighet i Spanien är en process full av spänning och möjligheter. Oavsett om det är ett fritidshus eller en permanent flytt är det en betydande investering och innebär mycket byråkrati som inte alltid är lätt att navigera. En av de viktigaste aspekterna, som är mycket vanligt i Spanien, är deltagande notarius publicus.

I det här inlägget ger vi en detaljerad guide om varför och hur en notarie behövs i denna process. 

Vad är en notarie? I Spanien, liksom i många andra länder, är en notarie en officiellt utsedd tjänsteman vars huvudsakliga syfte är att bekräfta lagligheten av vissa dokument. De har juridisk utbildning och är behöriga att utfärda, certifiera och stämpla dokument för att bekräfta deras äkthet och juridiska giltighet. Enkelt uttryckt fungerar notarie som den utvalda personen som ”intygar” att allt är i sin ordning med de stämplade dokumenten.

När och varför krävs en notarie i fastighetsförfaranden?

En notarie krävs alltid i Spanien för att registrera köp av fastigheter i Spanien. Din mäklare du anlitar brukar hjälpa dig med detta. Det krävs dock också en svensk notarie och det är viktigt att skilja på de två förfarandena.

Spansk notarie – hur hjälper de till?

  1. Juridisk bekräftelse: I Spanien är det obligatoriskt att ha en notarie vid överlåtelse av äganderätten till fastigheter. De kontrollerar och bekräftar att avtalet överensstämmer med lagkrav.
  2. Äganderättsöverföring: De övervakar signeringsprocessen och registrerar fastighetstransaktionen, vilket är ett nödvändigt steg för att lagligt överföra fastigheten till köparen.
  3. Förebyggande av bedrägerier: Deras närvaro minskar risken för bedrägerier och säkerställer att båda parter förstår villkoren i avtalet.

Svensk notarie – hur hjälper de till?

  1. Fullmakt. När du köper fastighet i Spanien är den vanligaste metoden att utfärda en fullmakt till din spanska fastighetsmäklare för att hjälpa dig genomföra köpet. En sådan fullmakt ska vara undertecknad av svensk notarie för att bekräfta identiteten på den som utfärdat fullmakten. Fullmakten ska då förses med en så kallad notarisering och en apostille.
  2. Kopior av pass: Vanligtvis krävs också bestyrkta kopior av passet för den person som utfärdar fullmakten. De måste också vara attesterade och.
  3. Notarisering och apostille. Mäklaren i Spanien vill att dessa dokument ska stämplas av en notarie, vilket i det här fallet kallas ”notarization and apostille.” Detta gör dokumenten juridiskt giltiga även i Spanien.

Att köpa fastighet i Spanien och den byråkrati det innebär är inte lätt att uppskatta. Tyvärr kan instruktionerna ibland vara ofullständiga och det är inte helt klart vad som krävs av dig som köpare. Med stöd av en erfaren notarie och expertis från Apostille24.se hjälper vi dig att navigera i köpprocessen och ser till att du får allt du behöver. Vår prioritet är att säkerställa en smidig och säker transaktion för dig.

Du kan kontakta oss på support@apostille24.se eller ringa 08-502 353 37. Receptionen på Kungsgatan 37 är öppen alla vardagar 9.00-16. 

To Top