Notarius Publicus – Vad är en Notarius Publicus?

Behöver du dokument signerat av Notarius Publicus eller en apostille för internationellt bruk? En Notarius Publicus är din lösning. I den här omfattande guiden utforskar vi rollen och betydelsen av en Notarius Publicus.

Vad är en Notarius Publicus? 

En Notarius Publicus, en roll djupt rotad i både svensk och internationell lag, är en jurist som fått ett förordnande från Länsstyrelsen att verifiera och autentisera dokument. Denna tjänst är avgörande för att säkerställa rättslig giltighet i olika sammanhang, från affärstransaktioner till personliga ärenden, nästan alltid med en koppling till utlandet. Det är nästan aldrig svenska myndigheter kräver att dokument stämplas av en Notarius Publicus.

Historik och Betydelse

Historiskt sett har Notarius Publicus varit en viktig del av rättsystemet. I Sverige har denna tjänst utvecklats för att möta moderna krav på juridisk autentisering. Denna evolution speglar globala förändringar och avtal, såsom Haagkonventionen, vilket har förenklat processen för internationell legalisering av dokument. Istället för att vissa dokument först ska behöva stämplas av en Notarius Publicus, för att sedan stämplas av Utrikesdepartementet för att sedan stämplas av mottagande lands Ambassad, kan man med Haagkonventionen istället direkt förse dokumentet med Apostille och det blir giltigt i alla medlemsländer.

En Notarius Publicus kan bland annat hjälpa med:

  1. Autentisering av Underskrifter: En grundläggande men kritisk tjänst där Notarius Publicus intygar att en underskrift är verklig och att den som skriver under verifierat sin identitet. Ett vanligt exempel är underskrift av fullmakter.
  2. Verifikation av Dokument: Detta innefattar att bekräfta att kopior av dokument är identiska med originalet, en viktig process för rättsliga och akademiska dokument. Ett vanligt exempel är bestyrkande av passkopior.
  3. Apostille: En Apostille är en stämpels om intygar att ett dokument, till Notarius Publicus bästa kunskap, har utfärdats av en behörig myndighet och tjänsteman. Det kan förenklas som att det är en verifiering av en myndighets stämpel och behörig tjänstemans signatur.

När och Varför Behöver du en Notarius Publicus?

Anledningarna till att söka en Notarius Publicus är många:

  • Internationella Affärer: Vid gränsöverskridande transaktioner är det ofta ett krav från mottagande part att vissa dokument ska stämplas av en Notarius Publicus. T.ex vid fastighetsaffärer utomlands, så som i Spanien, är detta mycket vanligt.
  • Utbildning och Arbete Utomlands: För att intyga utbildningscertifikat eller arbetskontrakt kräver ofta universitet eller arbetsgivare utomlands att man förser sina betyg eller arbetskontrakt med stämpel från Notarius Publicus.
  • Juridiska Processer: I situationer där juridiska dokument behöver en bekräftad och trovärdig underskrift. T.ex kan det vara för att bekräfta ett domstolsbeslut i utlandet.

Vad behöver jag göra?

Att få ett dokument notariserat eller stämplat med Apostille är en process som kräver noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer. Det viktigaste är att du som behöver hjälp har pratat med den part som efterfrågat att få dokument stämplade och fått tydliga instruktioner om exakt vilken typ av intygande från en Notarius Publicus det behöver. Det skiljer sig oftast från fall till fall och det är svårt för en Notarius Publicus att veta vad just du behöver. Innan du går till en Notarius Publicus bör du tänka på:

  1. Förberedelse: Se till att alla dokument är korrekt ifyllda och redo för notarisering. Är du osäker fråga de som har efterfrågat att dokumenten ska stämplas.
  2. Identifikation: Du behöver ofta en giltig ID-handling för att bekräfta din identitet.
  3. Undertecknande: Skriv inte under dokument innan ditt besök, t.ex en fullmakt. Detta måste ofta ske i närvaro av Notarius Publicus.

Hur Apostille24 Kan Assistera

På Apostille24 är vi specialiserade på att erbjuda omfattande och effektiva tjänster från Notarius Publicus. Vårt team av erfarna specialister kan vägleda dig genom hela processen, från förberedelse till färdigt dokument. Vi har drop-in på Kungsgatan 37 alla vardagar 9-16 och kan hjälpa dig med dina dokument inom några minuter. Vi erbjuder både personliga möten och online-tjänster för att tillgodose dina behov, oavsett var du befinner dig. Kontakta oss på support@apostille24.se eller ring på 08-502 353 37.

To Top